Fotografije: Sami

Eva Šustar, MMSU Rijeka

Eva Šustar, Usamljen pas

Nino Šafar,  Park

Komentari